Historia w skrócie

Irlandia położona jest na noszącej tą samą nazwę wyspie Oceanu Atlantyckiego. W VI wieku na teren dzisiejszej Irlandii przybyli z Europy Celtowie. Irlandia bardzo szybko przyjęła chrześcijaństwo. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa nastąpił bardzo szybki rozwój sztuki, kultury i nauki w tym kraju. Od końca VIII wieku kraj i jego mieszkańcy nękani byli przez najazdy wikingów. W połowie wieku XII Irlandia stała się celem podbojów anglonormandzkich rycerzy.

 

Zerwanie przez króla angielskiego Henryka VIII więzi z Rzymem nie zaowocowało tym samym w Irlandii. Kraj ten nadal pozostał krajem katolickim. Pod koniec XVII wieku dynastia Tudorów zakończyła podbój Irlandii. Irlandzcy katolicy zostali pozbawieni praw politycznych, w tym czasie irlandzcy katolicy byli rugowani ze swoich ziem. Wroga polityka przyczyniła się w XVIII wieku do licznej emigracji rdzennych mieszkańców Irlandii. W roku 1800 Irlandii narzucono realną unię z Anglią. W wieku XIX w Irlandii powstał ruch na rzecz zyskania autonomii.