Ustrój polityczny Irlandii

Przeważającą część położonej w północno-zachodniej Europie wyspy Irlandia zajmuje państwo o tej samej nazwie. W języku irlandzkim państwo to nosi nazwę Eire, w języku angielskim Ireland. Północno-wschodnią granicą Irlandii jest Irlandia Północna. Irlandię otaczają wody Morza Irlandzkiego i Oceanu Atlantyckiego. Na podstawie konstytucji z roku 1937 głową irlandzkiego państwa jest prezydent. Prezydent Irlandii wybierany jest w wyborach powszechnych. Jego kadencja trwa 7 lat.

 

Władzę w Irlandii sprawuje parlament składający się z 2 izb: Izby Deputowanych i Senatu. W skład senatu wchodzi 60 senatorów. 6 senatorów nominują uniwersytety, 43 ugrupowania zawodowe, 11 premier. Izba Deputowanych składa się ze 166 członków. Są oni wybierani w powszechnych wyborach, w proporcjonalnym systemie. Irlandia południowa na mocy traktatu z 1921 roku cieszy się dominującym statusem w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Z 9 hrabstw Ulsteru 6 jest częścią Wielkiej Brytanii. Hrabstwa te tworzą Irlandię Północną. Republika Irlandii nie wyrzekła się praw do Irlandii Północnej.