O mieście Corcaigh

Pod względem znaczenia miasto Corcaigh zajmuje drugie miejsce po stolicy Irlandii, Dublinie. Miasto to zostało założone w połowie VII wieku. W tym wieku święty Finbarr na południowym brzegu rzeki An Laoi założył klasztor. Wokół tego klasztoru na przełomie VII i VIII wieku zaczęła powstawać celtycka osada. W wieku XII osada ta została opanowana przez Anglonormanów. W roku 1172 miasto otrzymało dokument fundacyjny. Wkrótce po nim Corcaigh otrzymało status miasta królewskiego z czym wiązało się szereg przywilejów.

 

W tym czasie miasto otoczono obronnymi murami. Pozostałości tych murów można oglądać przy ulicy Grand Parade. Bardzo poważne zniszczenia dotknęły miasto pomiędzy rokiem 1689 a rokiem 1691. Miasto opowiedziało się wówczas po stronie zdetronizowanego Jakuba II. W roku 1690 miasto zdobyły protestanckie wojska Johna Churchilla. Jednym z najpiękniejszych zabytków miasta jest katedra zbudowana na miejscu klasztoru świętego Finbarra. Najstarszy zabytek miasta to pozostałości po XIII-wiecznym opactwie Red Abbey.