Arka Noego, czyli co leży na tureckiej górze.

Gdzie się podziała Arka Noego?

I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, w górach Ararat”. Tak mówi księga Rodzaju 8:4, wskazując na szczyt góry, który znajduje się we wschodniej Turcji. Podobno lokalizacja arki była znana już w starożytności. Obecnie jest pomnikiem przyrody, położonym w okolicy wsi Uzengili, w prowincji Agri. W roku 1987 turecki rząd utworzył w tym miejscu muzeum, dokumentujący cały proces badawczy nad tym obiektem. Pomnik ten znajduje się na terenie Parku Narodowego Góry Ararat.

Arka noego czyli co leży na tureckiej górze?

Żydowski historyk, Józef Flawiusz potwierdza, że położenie biblijnej łodzi było znane już w roku 290 n.e. W swoich pismach nawiązywał on do Berosza Chaldejczyka, który przekazywał, że kawałki łodzi były zabierane przez mieszkańców jako materiał, z którego wytwarzano amulety powodzenia i szczęścia. Pierwsze zdjęcie arki wykonano w roku 1959, podczas robienia zdjęć lotniczych terenu na zlecenie NATO. Prawdopodobnie obiekt odsłonił się po licznych trzęsieniach ziemi. Zdjęcie w pewnym stopniu potwierdza autentyczność łodzi. Chodzi o jej rozmiar. Biblia opisuje: “A zrobisz ją tak: długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci.” Jeśli wziąć pod uwagę, że łokieć to około 523 mm, to po przeliczeniu okazuje się, że konstrukcja według wytycznych w Biblii powinna mieć rozmiar 156 metrów na 26 metrów. I rzeczywiście zdjęcie lotnicze potwierdza dokładnie taki sam wymiar obiektu.

Autentyczność Arki Noego.

Oprócz zgodności rozmiaru innymi cechą, która potwierdzałyby autentyczność łodzi jest jej sama konstrukcja. Składa się ona z drewnianych przegród. To wskazuje na to, że rzeczywiście mogły być w niej transportowane zwierzęta. Badania przeprowadzone metodą radiową udowadniają, że drewniane fragmenty mają prawie 5000 lat. Archeolodzy wykluczyli, że drewno mogło pochodzić z pobliskich osad czy lasów. Nie posiada ono także charakterystycznych słojów, co może być wynikiem odmiennego klimatu panującego przed potopem. Biblia wspominała wówczas o długim okresie bez opadów. Naukowcy twierdzą, że na 90 procent mamy do czynienia z autentyczną Arką Noego. Obecnie teren, na którym znajduje się obiekt, uznawany jest za pomnik przyrody.